craps

Craps

Introduktion

Spelet går ut på att gissa resultatet av två tärningar. En av spelarna är kastare eller ”shooter” som är den korrekta benämningen. Till skillnad mot flera andra casinospel har croupieren ingenting med själva spelandet att göra. Spelet sköts av två eller tre män/kvinnor (ibland till och med fyra) som ropar ut summan av tärningarna och betalar ut vinster eller tar in förlorande marker. Rätten att kasta tärningarna övergår från spelare till spelare efter fastställt system. De skall kastas med en hand så att de studsar mot den bortre sargen innan de stannar. Detta för att säkerställa att ett rättvist kast utförs. Enkelt sagt satsar man på om shootern vinner eller inte, baserat på vad poängsumman som tärningarna visar.

Utseende

Bordet brukar liknas vid ett badkar eftersom det är omgärdat av en cirka 30 cm hög sarg. Det kan vara drygt 4 meter långt eller mer och 1,5 brett. Mindre bord förekommer och kallas då mini-craps trots att spelet i övrigt är precis detsamma. Fälten har olika benämningar för typ av insatser där spelaren lägger marker.

Grunder

På duken är olika satsningar markerade där de centrala är den första insatsen som är ”pass line” för vinst och ”don´t pass line” för förlust. Shooterns första kast kallas ”come out” och kan följa av fler beroende på resultatet. Spelare kan satsa om croupierens bricka visar ”on”, andra sidan av den visar ”off”, då är insatser inte möjligt.

Spelets gång

Shooterns första kast ”come out roll”, kan bli vinst, förlust eller etablerande av point. Slår denne 7 eller 11 är det vinst. Vid 2, 3 eller 12 blir det craps, det vill säga förlust. Alla andra poäng ger ”established a point” och shootern får fortsätta. Nya insatser kan läggas och även spel på odds där olika resultat betalar bra, exempelvis två ettor (snake eyes) eller två sexor (boxcar eller midnight) som betalar 30 mot 1. Shootern kan nu fortsätta att rulla tärningarna tills resultatet blir sju poäng.

Insatser

Shootern måste satsa på pass line eller don´t pass line och alla andra spelare gör sitt val.

Pass:

 • Slås 7 eller 11 poäng vinner de som satsat på detta
 • Blir det 2, 3 eller 12 förlorar dessa insatser
 • Om en point fastställs vinner dessa bets om poängen slås igen innan en 7: a

Don´t pass:

 • Slås 2 eller 3 poäng vinner de insatserna
 • Blir det 7 eller 11 förloras satsningarna
 • Vid en 12: a skjuts insatsen till nästa rull (beroende på casinots regler kan 12 och 2 vara tvärtom)
 • För alla andra resultat vinner insatserna om en 7: a slås innan en ny point kastats
 • Omvänt, point slås innan 7:a gör att insatserna förlorar

Pass eller don´t pass betalar tillbaka lika mycket som satsats

Att känna till

Exakta odds och vad som händer under spelets gång kräver en redogörelse av stora mått och kan inte preciseras här av utrymmesskäl. Det grundläggande lär sig var och en ganska snabbt och som med de flesta lite mer invecklade spel får man lära sig efterhand. Men det som kallas ”single rolls bet”, vilka kan satsas på till det första kastet är följande:

 • Snake eyes vinner om shootern rullar 2 poäng.
 • Ace-deuce vinner om shootern kastar 3 poäng.
 • Yo vinner vid resultatet 11 poäng.
 • Boxcars, midnight eller cornrows vinner när shootern rullar två sexor, det vill säga 12 poäng.
 • Hi-lo vinner om resultatet blir antingen 2 eller 12 poäng. Marker läggs på linjen mellan dessa två insatser, eller andra kombinationer av ovan satsningar.
 • Three-ways är alla craps, det vill säga 2, 3 eller 12 poäng.
 • Any seven eller big red vinner på slaget 7 poäng, det centrala fältet för detta är oftast rött på bordet.

Att tänka på

Det är inte tillåtet att skaka om tärningarna med båda händer kupade, själva kastet måste ske med bara en hand. Vill man byta från höger till vänster hand eller vice versa måste tärningarna läggas ner på bordet först innan de tas upp med den hand man avser att kasta med. Tärningskastet skall nå andra sidan av bordet och träffa sargen, en del casinon tillåter kast bara det passerat mitten och inte når sargen. Ett för kort kast eller ett där tärningarna glider, kan dömas som ”no roll”. Ett kast får heller inte utföras högre än i nivå med ögonen. Slås tärningarna i vissa fack eller utanför bordet är det ogiltigt. Craps är ett högljutt spel på grund av slamret men även spelares utrop. Därför brukar craps utövas i ett rum som avskärmats från övriga casinot. Men skrik och ohyfsat uppträdande tillåts inte.