blackjack

Blackjack

Grunder

Spelet är en variant av det gamla 21 där de klädda korten räknas som 10 och ess är 1 eller 11. Blackjack går ut på att få 21 poäng eller så nära om möjligt. Men inte över 21 då man blir ”tjock” och dessutom måste man vara bättre än dealern. Blackjack spelas alltid mot banken på casino, men spelar man hemma kan bankens roll överlämnas mellan spelarna efter turordning. För det är så att banken alltid vinner i det långa loppet, teoretiskt sett. Det betyder dock att man emellanåt kan klå dealern om man spelar sina kort rätt, det vill säga har en grundläggande strategi. Blackjack har vissa likheter med poker då skicklighet utgör en viss procent, i black ack dock betydligt mindre än i poker.

Blackjack på restauranger i Sverige

Eftersom svenska krogar är det närmaste casino man kommer i landet, om man nu inte besöker något av Casino Cosmopols fyra casinon, tittar vi här på reglerna som gäller enligt lag. Det gäller att få 21 samtidigt som dealern inte får det eller vara närmare 21 än dealern. Blir det över 21 är du tjock och förlorar insatsen. Vinner du på black jack, det vill säga 21 betalas insatsen 3 mot 2 plus insatsen åter. Lägre poängsumma ger lika som satsat. Skulle det bli lika vinner dealern vid poängen 17, 18 eller 19. Är det lika på resultatet 20 eller 21 vinner ingen av er, men insatsen står kvar till nästa runda. Det enda undantaget är 21 med spaderess och knekt (en äkta blackjack) den slår alla andra. Dealern måste alltid dra kort om dennes poängsumma är 16 eller mindre, därför kan de poängen inte bli lika. Får dealern 17 eller mer är denne tvingande regeln att stanna.

Spelets gång

Vilket värde av marker som får satsas är angivet på bordet. När insatserna är lagda delas den grundläggande given ut med att spelarna får två kort och dealern ett. Nu skall spelarna välja mellan att ta kort, stanna, dubbla eller välja split. Det senare gäller bara om spelarens två kort har lika värde. Då kan dessa delas på två händer och spelare måste erlägga en lika stor insats för den andra handen. I vissa fall är split på split tillåtet med några undantag. Dubbling kan göras om spelaren får från sju till elva poäng på de två första korten. Dock gäller att denne endast kan få ett enda kort till och måste stanna på det. Men en ökning av insatsen med lika mycket måste läggas och vinsten kan då bli dubbelt så mycket. Notera dock att efter a dubbling begärts på en så kallad mjuk hand innehållande ett ess räknas esset bara som ett poäng. Dubbling kan heller inte göras efter split, endast efter den grundläggande given med två kort.

Försäkring

En gardering mot att delaern får 21 kan göras om dealerns första kort är ett ess, vilket är en god chans att det blir 21 poäng. Genom att lägga hälften av gjord insats försäkrar man mot detta. Då vinner man dubbelt mot lagd försäkring men förlorar den första insatsen. Resultatet blir att man går jämnt upp istället för att förlora allt. Skulle dealerns resultat inte bli 21 förloras försäkringsinsatsen och reglerna gäller som vanligt.

Upp till tretton

På en del bord finns sidospelet över eller under 13 poäng. Man satsar minst eller högst samma insats som grundspelet och det går ut på att få över eller under 13 på de två första korten. Därvid räknas ess alltid som 1 poäng. Om man satsat på över 13, och det blir resultatet, vinner man lika som insatsen. Blir det exakt 13 vinner banken. Om man satsat på under 13 och får två ess vinner man 1,5 mot 1.

Lika pengar

Even Money kan begäras om delerns första kort är ess. Då får spelaren direkt lika insats utan att riskera förlust men kan inte heller vinna mer om dealern inte får 21.

Speltips för nybörjare

  • Om dealern har 3 till 5 så ta kort om dina kort har 11 poäng eller lägre, och vid mjuk hand, 17 eller lägre. Stanna om dina kort är 12 eller högre och vid mjuk hand 18 eller högre.
  • Om dealern har 7 till 10 eller klätt så ta kort om din hand är 16 eller lägre, eller vid mjuk hand 17 eller lägre. Stanna vid 17 eller högre och vid mjuk hand 18 eller högre.

Splitta eller inte

  • Om dealern har 2 till 7 poäng splittar du 3: or, 8: or eller ess.
  • Om dealern har 8 till 10 eller klätt kort splittar du bara vid ess.

Dubbla

  • Om dealern har ess dubblar du inte.
  • Om dealern har 10 eller lägre dubblar du ifall du har 11 poäng.
  • Om dealern har 9 eller lägre dubblar du ifall du har 10 eller 11 poäng.
  • Om dealern har 8 eller lägre eller 2 så dubblar du ifall du har 9 till 11 poäng.
  • Till sist om dealern har 3 till 5 så dubblar du från 7 till 11 poäng.